Rádiový orientační běh (ROB) se na území České republiky objevil počátkem padesátých let. V mnoha radioklubech si členové zpestřovali klasickou technickou činnost a navazování spojení jednoduchými soutěžemi v hledání vysílačů
v terénu.

První oficiální závody se uskutečnily 14. června 1959 v Praze. V Honu na lišku byl v terénu ukryt pouze jeden vysílač
v pásmu 3,5 MHz.

Skutečný rozmach začal nastal v šedesátých letech, kdy se začaly konat pravidelné soutěže v pásmu 3,5 MHz i
144 MHz. Vyhledávání lišek bylo dáno pořadím a na každou lišku byl určen časový limit. Zcela nový rozměr získal rádiový orientační běh počátkem osmdesátých let, kdy pravidla doznala několika zásadních změn. Výrazně se posílil běžecký charakter závodu a na špičkových závodech se začaly používat speciální mapy pro orientační běh. Tím se podstatou i charakterem přiblížil rádiový orientační běh "klasickému" orientačnímu běhu.

Principem rádiového orientačního běhu je za pomoci zaměřovacího přístroje (rádia), buzoly a mapy vyhledat
v libovolném pořadí ukryté kontroly – vysílače, přičemž každá kategorie má určen počet a čísla vyhledávaných vysílačů a časový limit, ve kterém má možnost závod dokončit, aby byl hodnocen.